Buduj z nami swoją przyszłość !

W fazie aktualnej, przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się w końcowej fazie przygotowania do realizacji. 

Inwestor posiada zatwierdzoną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą.- oraz prawomocne pozwolenie na budowę.

Wdrożone zostały czynności  monitorujące rynek nieruchomości pod kątem pozyskania podmiotów potencjalnie zainteresowanych wynajmem powierzchni lokalowych. Przewidywana jest również możliwość uczestniczenia w procesie inwestycyjnym podmiotów zainteresowanych uzyskaniem preferencyjnych warunków wynajmu lokali ustalonych w trybie długoterminowych umów najmu, bądź też w trybie umów pre-letowych.

Generalnie, komercjalizacja projektu inwestycyjnego TAYAMA office center zakłada zbudowanie, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji, biznesowego planu użytkowania lokali, opartego – w maksymalnie możliwym stopniu – o wstępnie zakontraktowane formy użytkowania wszystkich części obiektów.

Na tym etapie inwestowania następuje również zdefiniowanie standardów użytkowo- technologicznych poszczególnych części obiektów.  Wyłonienie potencjalnych form użytkowania budynków pozwoli na technologiczne sprofilowanie  powierzchni /usługi handlu, rekreacji, gastronomia, biura/ z równoczesnym dedykowaniem poszczególnym rodzajom użytkowania wymaganych, lub oczekiwanych, standardów wyposażenia i wykończenia lokali.

Ważnym elementem aktualnych działań inwestycyjnych jest  montaż procesu finansowania inwestycji. Oprócz pozyskania gwarancji dochodowych wynikających z negocjowanych długoletnich umów najmu weryfikowane są różne scenariusze kredytowania inwestycji, łącznie z pozyskaniem dotacji  unijnych.

Po stosownym zaawansowaniu etapu konstruowania budżetu inwestycji inwestor przystąpi do wyłonienia wykonawstwa inwestycji i wynegocjowania i podpisania umowy wykonawczej.