Page 3 - Tayama Office Center
P. 3

TAYAMA o ce center
Budynek TAYAMA o ce center będzie uzupełniał zabudowę alei Korfantego, wypełniając przy tym plombę w kwartale ulic Korfantego-Słoneczna-Iłłakowiczówny.
Główna elewacja przylega do Alei W.Kor- fantego uzyskując w ten sposób dosko- nałe wyeksponowanie w pierzei ulicy.
Założony program użytkowy budynku pozwala na użytkowanie powierzch- ni w formule biurowej – w dowolnych aranżacjach powierzchniowych (open space, wydzielone lokale, indywidual- ne stanowiska) oraz w zróżnicowanych standardach wykończeniowych – a także z przeznaczeniem na lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne oraz sporto- wo rekreacyjne squash/ tness w wydzie- lonej stre e użytkowej.
Podstawowa infrastruktura techniczna umożliwia również aranżację powierzchni na usługi medyczne.
Na ostatniej kondygnacji przewidziano dostępny dla użytkowników taras wido- kowy z aranżowaną powierzchnią zieleni urządzonej.
Wbudowane w skarpę kondygnacje przy- ziemia mieszczą 93 miejsca parkingowe. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedz- twie posesji inwestor planuje realizację dwukondygnacyjnego parkingu naziemnego.
TAYAMA o ce center – Katowice, Al. Korfantego 110
3


   1   2   3   4   5